Homemade Ciabatta-Домашна Чиабата

Homemade Ciabatta-Домашна Чиабата


Homemade Ciabatta-Домашна Чиабата
Prep Time 3 hour/час
Cook Time 30 minutes/мин
Passive Time 12 hours/Часа
Servings
Loafs/Хляба
Ingredients
Biga/ Предварително тесто (Бига)
 • 200 g/г White flour/Бяло брашно
 • 200 g/г Water/Вода
 • 10 g Yeast/Жива мая
Dough/Основно Тесто
 • 800 g/г White flour/Бяло брашно
 • 500 g/г Water/Вода
 • 10 g/г Yeast/Жива мая
 • 22 g/г Salt/Сол
 • 50 g/г Olive oil/Зехтин
Prep Time 3 hour/час
Cook Time 30 minutes/мин
Passive Time 12 hours/Часа
Servings
Loafs/Хляба
Ingredients
Biga/ Предварително тесто (Бига)
 • 200 g/г White flour/Бяло брашно
 • 200 g/г Water/Вода
 • 10 g Yeast/Жива мая
Dough/Основно Тесто
 • 800 g/г White flour/Бяло брашно
 • 500 g/г Water/Вода
 • 10 g/г Yeast/Жива мая
 • 22 g/г Salt/Сол
 • 50 g/г Olive oil/Зехтин
Instructions
Biga/Бига
 1. In a bowl mix 200g flour, 200g water and 10g yeast. Cover with cling film and leave it over nigth. В купа се смесват 200 г брашно, 200 г вода и 10 г мая. Покрийте с прилепващо фолио и го оставете цяла нощ.
Dough/Основно тесто
 1. Next day make a dough wth all the ingredients and Biga but leave aside 150 g water. This will be added later. Put the dough in plastic container with lid. Leave it to rest for 20 min. На следващия ден направете тесто с всички съставки и Бига, но оставете настрана 150 g вода. Тя ще бъде добавено по-късно. Поставете тестото в пластмасов съд с капак. Оставете го да почива за 20 минути.
 2. Add 50g water and knead until the water is absorbed. Cover and leave it for another 20 min. Make the same procedure another 2 times until all the water is used. Добавете 50 g вода и месете, докато водата се абсорбира. Покрива се и се оставя за още 20 минути. Направете същата процедура още 2 пъти, докато се използва цялата вода.
 3. Leave the dough to prove until double. Turn it on well floured workplace and sprinkle flour on top. Let it rest for 5 min. Оставете тестото да втаса докато удвои обема си и след това го обърнете върху добре набрашнена повърхност. Поръсете с брашно и отгоре. Оставете да почине 5 мин.
 4. With plastic spatula cut it into two loafs. Handle them gently when transferring to a baking tray with paper. С пластмасова шпатола разденете тесто на две продълговати части. Може да направите и по-малки хлебчета ако желаете както е на снимката
 5. Bake at 200 C without fan until ready. Печете на 200 C без вентилатор и тавичка с вода отдолу на дъното.
Share this Recipe
Powered by WP Ultimate Recipe


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »